• IMPULS Serdecznie Witamy.
  • SYSTEMY DOMOFONOWE Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
  • KONTROLA DOSTĘPU Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
  • VIDEODOMOFONY Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
  • MONITORING Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
  • SKRZYNKI NA LISTY Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
  • STAŁA KONSERWACJA DOMOFONÓW Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

REGULAMIN

§1

Właścicielem serwisu jest firma IMPULS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą przy ul. Traktorzystki 1B w Warszawie NIP: 527-000-66-53 zwana dalej Administratorem. Strona internetowa została przygotowana jako serwis informacyjny dla odbiorców w Polsce i za granicą. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją poniższych zapisów.

§2

Administrator udostępnia swoim Użytkownikom możliwość nieodpłatnego uczestniczenia w rozwoju Serwisu, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z szeroko pojętą branżą domofonów.

§3

Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy publicznej sieci Internet.

§4

Administrator dokłada wszelkich starań, by wszelkie informacje produktowe, techniczne, technologiczne zawarte w serwisie były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym, żadna informacja zawarta w serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§5

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian w serwisie bez wcześniejszego uprzedzania o zmianach oraz bez podawania przyczyny ich wprowadzania. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z ryzykiem korzystania z informacji zamieszczonych w serwisie.

§6

Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie.

§7

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym, jak również treści, służących wyłącznie wywołanie i eskalację konfliktów pomiędzy pozostałymi Użytkownikami (trolling).

§8

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze reklamowym.

§9

Wszelkie materiały i zdjęcia zamieszczone w serwisie należą do właściciela Serwisu i chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie (kopiowanie, drukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie) bez pisemnej zgody IMPULS jest całkowicie zabronione i może skutkować odpowiedzialnością prawną - każdorazowo skutkuje złożeniem do Prokuratury Rejonowej w Warszawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

§10

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem, jak również zastrzega prawo do blokowania Użytkownika Serwisu, który dopuszcza się notorycznego łamania zapisów niniejszego Regulaminu.

§11

Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

§12

Użytkownicy Serwisu poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Serwisu wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych wydawnictwach Administratora.

§13

Po zablokowaniu Użytkownika, wszystkie komentarze oraz opinie, o ile nie zostały usunięte zgodnie z §7, pozostają w Serwisie.

§14

  1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
  2. Dane osobowe Użytkowników Serwisu, bez ich wiedzy oraz wbrew zasadom przyjętym dla funkcjonowania Serwisu nie są przez Administratora udostępniane osobom trzecim.

§15

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

Nasza Oferta

DOMOFONY

image

image

Oferujemy Państwu montaż i instalację domofonów analogowych i cyfrowych a także modernizację, rozbudowę  lub wymianę istniejących instalacji na systemy nowsze.

KONTROLA DOSTĘPU

image

image

Oferujemy Państwu systemy kontroli dostępu do określonych miejsc i pomieszczeń w budynku z wykorzystaniem kart zbliżeniowych oraz magnetycznych i czytników biometrycznych.

VIDEODOMOFONY

image

image

Świadczymy usługi w zakresie projektowania i montażu systemów videodomofonowych, posiadamy szeroką ofertę wysokiej klasy nowoczesnych urządzeń, wyposażonych w wiele przydatnych funkcji.

MONITORING

image

image

Firma IMPULS wykonuje systemy monitoringu - telewizji przemysłowej - w różnych obiektach od niewielkich budynków do rozbudowanych systemów. Zawsze przygotowujemy kompleksową ofertę - zestaw kamer, okablowanie, system rejestracji i nadzoru.

SKRZYNKI NA LISTY

image

image

Oferujemy różne modele skrzynek pocztowych na korespondencję - klasyczne, przelotowe oraz skrzynki z funkcją domofonu oraz videodomofonu.

STAŁA KONSERWACJA DOMOFONÓW

image

image

Oferujemy stałe umowy na konserwacje instalacji domofonowych dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na bardzo korzystnych warunkach.